Tjenester


Regnskap

At regnskap er presist, kvalitetssjekket og oppdatert er en selvfølge med oss på laget. Vi er ikke bare regnskapsfører lenger,
vi kan være sparringspartner og en rådgiver på flere områder da det stadig oppstår nye oppdateringer innenfor

både regnskap og lover og regler.Våre regnskapstjenester


 • Regnskap og bokføring
 • Rapportering
 • Fakturering og oppfølging
 • MVA Rapportering
 • Årsoppgjør
 • Lønn
 • Skattemelding
 • SAF-T
 • Avsteming av bank og balanse


Vi kan hjelpe med


 • Bestilling av HMS-Kort
 • Vernetjenesteskjema 
 • Bedriftshelsetjeneste

Lønn

Når vi tar oss av lønnskjøringen kan du alltid være trygg på at dine ansatte får rett lønn på konto til rett tid.

 • Lønnskjøring (lønnsberegning og utbetaling)
 • Rapportering av A-melding 
 • Feriepenger
 • Inn og utmelding av arbeidstakerregisteret
 • Sykepenger
 • Utlegg og reiseregninger
 • Firmabil
 • Personalforsikringer
 • Pensjon (OTP)
 • Andre personaloppgaver  

Rådgivning

Vi har et nettverk av advokater, revisorer og rådgivere innen juss, regnksap, avgifter, og andre fagpersoner en bedrift har, eller kan få behov for. Dersom vår eraring og kunnskap ikke er tilstrekkelig kobler vi gjerne våre klienter til riktige fagpersoner.

unsplash